Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Har du ingeniørfaglig bakgrunn? Vil du opparbeide deg kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige energiteknologier og være med å løse de miljømessige utfordringene vi står ovenfor? Da er master i Grønn energiteknologi noe for deg.

Samfunnet står ovenfor store, miljømessige utfordringer og det er behov for mer kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige teknologier. Dette masterstudiet forbereder deg på å innta sentrale roller når fremtidens tanker og teknologiske løsninger for energi- og ressursbruk skal utarbeides og igangsettes.

Master i Grønn energiteknologi gir deg bred innføring i energiteknologiske temaer, og mulighet til faglig profilering innenfor Smart energiteknologi eller Materialer for energiteknologi. Du vil jobbe i tverrfaglige grupper, både i laboratoriearbeid og i prosjekter.

Gjennom masterstudiet får du kunnskap om dagsaktuell samfunnsdebatt knyttet til bærekraftig energiteknologi og innovasjonstenkning samt solid faglig kunnskap om smart energiteknologi eller materialer for energiteknologi.

Utviklingen av grønn energiteknologi er en global utfordring. Studiet undervises på engelsk. Dette vil bidra til å gjøre deg mer attraktiv både i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Som student hos oss har du tett kontakt med fagpersoner / forskere. Du vil være en del av en liten klasse, noe som vil gi deg gode muligheter til diskutere og samarbeide med medstudenter. Vi har et tett samarbeid med næringslivet og store forsknings- og utviklingsmiljøer innen energiteknologi og bærekraftig utvikling.  

Kvalifikasjon/tittel

Master in Green Energy Technology

Alle utdanninger innen