Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Har du ingeniørfaglig bakgrunn? Vil du opparbeide deg kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige energiteknologier og være med å løse de miljømessige utfordringene vi står ovenfor?

Dette masterstudiet forbereder deg på å innta sentrale roller når fremtidens tanker og teknologiske løsninger for energi- og ressursbruk skal utarbeides og igangsettes.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master in Green Energy Technology

Alle utdanninger innen