Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Kunnskap om digital kompetanse er svært viktig i dagens samfunn og det stilles større krav til ditt arbeid som lærer. I studiet IKT for lærere vil du utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse for å tilegne deg kunnskap og trygghet til å integrere teknologi i din egen undervisning.

Emnene i studiet kan også tas som enkeltemner: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) og Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng).

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

IKT for lærere

Alle utdanninger innen