Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Ønsker du å videreutvikle dine ferdigheter i verdens mest utbredte språk?

I Engelsk, påbyggingsstudium, får du en solid kompetanse i muntlig og skriftlig engelsk, samt en dyp forståelse av engelsk kultur og historie. Dette er en verdifull kompetanse i de fleste yrker, enten du jobber i privat eller offentlig sektor.

Studiet bygger på årsstudium i engelsk eller tilsvarende. Engelsk påbyggingsstudium vil sammen med din eksisterende utdanning gi deg en særegen internasjonal profil, som kan åpne dørene til mange spennende opplevelser og arbeidsmuligheter, som for eksempel innen journalistikk, på kultur-, forlag- eller bibliotekfeltet, som tolk eller lærer eller innen (internasjonal) kommunikasjon og markedsføring. Påbyggingsstudiet er også et godt grunnlag for videre studier på bachelor- og masternivå.

Studiet er nettbasert og kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Gjennom vår læringsplattform vil du kunne oppdatere deg på fagstoff, og jobbe med oppgaver på egen hånd eller sammen med medstudenter.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk påbygging (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen