Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du lærer i grunnskolen? Ønsker du å utvikle din kompetanse i engelskfaget?

Engelsk 1: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk. Studiet er praksisnært og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen