Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Hvordan skal du som leder få til digitalisering og skoleutvikling på din skole?

I nettstudiet Digitalisering, utdannings- og endringsledelse i skoleutvikling vil du få innføring i hvordan digitaliseringen påvirker skolen og skolelederrollen, samt hvilke konsekvenser dette vil ha for skoleutvikling. Studiet er fleksibelt, og tematikk og teori kan knyttes direkte til praksis i skolen. Utover å fordype deg i et selvvalgt tema, vil du også blant annet lære om hvordan du kan gjøre en ståstedsanalyse av den digitale tilstanden på en skole og hvordan du kan lage en plan for å igangsette digital skoleutvikling og få til praksisendring.

Studiet består av to emner, som kan tas som enkeltemner: Digitalisering av skolen og skoleutvikling (15 studiepoeng) og Digitalisering, skoleutvikling og utdannings- og endringsledelse (15 studiepoeng).

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Digitalisering, utdannings- og endringsledelse i skoleutvikling (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen