Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

Neste opptak 2022

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i skuespill

Alle utdanninger innen