Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Ved Akademi for scenekunst kan du ta et bachelorstudium i scenografi.

Programmet rekrutterer internasjonalt og all undervisning foregår på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i scenografi

Alle utdanninger innen