Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Neste opptak blir i 2025.

Akademi for scenekunst tilbyr et internasjonalt bachelorprogram i scenografi. Studiet rekrutterer internasjonalt og går på fulltid over tre år. All undervisning foregår på engelsk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i scenografi

Alle utdanninger innen