Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Nettstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

10

Semester

1

Om studiet

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.  

Videreutdanningen er tverrfaglig. Den går over 18 uker og er nettbasert. Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet. Studieinnsats er beregnet til 12 timer pr. uke. 

Som student vil du før studiestart få tilsendt informasjon om pålogging til nettstedet. Der vil du blant annet finne digitale forelesninger, ulike nettressurser og passeringstester.

Innhold og oppbygging 

Tema 1: Sosialisering 

Tema 2: Holdninger 

Tema 3: Samarbeid 

Tema 4: Utvikling 

Tema 5: Samtale 

Tema 6: Undervisning 

Tema 7: Sykdommer 

Tema 8: Seksuelle overgrep 

Tema 9: Politikk seksuell helse 

Digital eksamen (litteraturoppgave) med innlevering.

Opptakskrav

Søkere må ha bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.