Vernepleie - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som vernepleier kan du bidra til å gjøre livet bedre for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Velger du å studere vernepleie, får du kunnskap og praktiske ferdigheter til å bistå mennesker med ulike funksjonsvansker. Utdanningen spenner over flere fagområder, og sentrale temaer er miljøarbeid, opplæring og utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming.

Heltid eller deltid?

Heltidsstudiet (3-årig) og deltidsstudiet (4-årig) har samme programplan, men har ulik studieprogresjon.

Heltidsstudiet har i gjennomsnitt undervisning ca. fire dager i uka. Praksisstudiene gjennomføres på heltid.

På deltidsstudiet tar du teoristudier på deltid med undervisning to dager per uke (normalt mandag og tirsdag eller torsdag og fredag). Praksisstudiene gjennomføres på heltid. Fjerde studieår må deltidsstudenter påregne å studere på heltid.

Vi tilbyr vernepleie deltid  i Sandvika I 2019. Det er ikke opptak til deltid på Kjeller i 2019.

erdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Tilbys ved:

 • Studiested Kjeller
 • Studiested Sandvika

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  38.50 (primær)
  48.70 (ordinær)

  Studieplasser

  130

  Søknadskode (SO)

  215060
 • Poenggrenser 2019

  37.70 (primær)
  52.00 (ordinær)

  Studieplasser

  80

  Søknadskode (SO)

  215063

Lignende utdanninger