Vernepleie - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som vernepleier kan du bidra til å gjøre livet bedre for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Velger du å studere vernepleie, får du kunnskap og praktiske ferdigheter til å bistå mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Det er stort fokus på likeverd og respekt for enkeltmenneskets integritet, og du vil lære om brukermedvirkning og samarbeid med andre profesjoner og pårørende.

Du lærer hvordan du kommuniserer med brukeren, hvordan man bruker pedagogiske virkemidler for at brukere skal få økte ferdigheter og bedre livskvalitet.

Du vil få kunnskap om ulike funksjonsvansker, de vanligste somatiske sykdommer, psykisk lidelse og konsekvenser av disse.

 

 

Undervisningsopplegg

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Tilbys ved:

 • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  38.50 (primær)
  48.70 (ordinær)

  Studieplasser

  180

  Søknadskode (SO)

  215060

Lignende utdanninger