Ortopediingeniør - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ortopediingeniører foretar kliniske vurderinger, tar mål til og utformer individuelt tilpassede ortopediske og tekniske hjelpemidler som proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. De deltar også i rehabiliteringsprosesser.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Tekniske fag er grunnlaget for ortopediteknikk, og utgjør hoveddelen av utdanningen. Sentrale emner i faget er anatomi, fysiologi, biomekanikk, sykdomslære, psykologi, materiallære og ortopediteknikk.

Den tekniske delen av arbeidet består i å ta gipsavstøpninger og korrekte mål og ut fra det konstruere for eksempel en protese eller et annet ortopediteknisk hjelpemiddel. 

Ortopediingeniøren samarbeider med en ortopeditekniker i selve fremstillingen av hjelpemiddelet.

Medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskap er viktig for å forstå sykdoms- og skadetilstander som kan føre til behov for ortopediske hjelpemidler, og for å få en innsikt i hvordan disse påvirker psykiske og sosiale forhold.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.20 (primær)
41.20 (ordinær)

Studieplasser

16

Søknadskode (SO)

215744

Lignende utdanninger