Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Overordnet fokus for studiet er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon, med særlig vekt på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Flerkulturelt helsearbeid har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på fire samlinger - to i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Hver samling varer i tre dager. Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet.

Planlagte samlinger for studieåret 2018/2019:

2018:

1.samling uke 37, 12.-14.september
2-samling uke 46, 14.-16.november

2019:

3.samling uke 4, 23.-25.januar
4.samling uke 13, 27.-29.mars

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.