Bioingeniør - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bioingeniørens hovedoppgave er å analysere biologisk materiale som for eksempel blod. Resultatene av analysene er viktige for å diagnostisere sykdom og gi pasienten riktig behandling. Bachelorstudiet vil gi deg en spennende og sikker jobb i sykehuslaboratorier.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

En bioingeniør skal kunne utføre laboratoriearbeid og vurdere kvaliteten på arbeidet. Velger du å studere til bioingeniør, lærer du å forstå hvilken medisinsk betydning dette arbeidet har og hvordan du kan ta deg av pasienter på en god måte. For å oppnå dette inneholder studiet både naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og biomedisinske emner. En stor del av utdanningen foregår i forskjellige typer laboratorier. Å ta blodprøver og analysere blod, vevsprøver og annet biologisk materiale er en viktig del av bioingeniøryrket og studiet.

Sentralt i studiet står naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi.

Praksis utgjør en betydelig del av studiet. Det gir viktig læring i direkte kontakt med yrket du har valgt. Praksis foregår ved forskjellige laboratorier innenfor mikrobiologi, medisinsk biokjemi, patologi, blodbank og ulike andre spesiallaboratorier.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Les mer om ferdighetstrening og bekledning.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 / ( S1+ S2) + enten fysikk 1, kjemi 1 eller biologi 1.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

48.90 (primær)
56.10 (ordinær)

Studieplasser

84

Søknadskode (SO)

215702

Lignende utdanninger