Barnevern (sosialfag) - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du dypere kunnskap om barnevernsfeltet? Studieretning barnevern ved masterstudiet i sosialfag gir deg innsikt i samfunnsforholdenes betydning for barns velferd og livsforhold, og analytisk kompetanse for å utforske barnevernsfeltet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studieretningen i barnevern retter seg mot personer med ulik relevant profesjonell fagbakgrunn som ønsker utdypet kunnskap om barnevernsfeltet og analytisk kompetanse for å utforske barnevernrelaterte fenomener.

Studieretningen viser sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og barns konkrete hverdagsliv, og kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning.

Studiet tilbys som heltid over to år og deltid over tre år. 

Foruten masteroppgaven på 45 studiepoeng består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie emner.

Opptakskrav

Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende. Gjennomsnittskarakter: C eller bedre.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger