Barnevern - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innenfor kommunalt, statlig og privat barnevern.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

I arbeidet som barnevernspedagog må du ha kunnskap om hvilken støtte utsatte barn og unge trenger for å unngå å komme inn i negative spor og for å komme ut av uheldige livssituasjoner. Kunnskap fra ulike faglige perspektiv om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling, er viktig i arbeidet.

Mye av undervisningen er obligatorisk. Det gjelder aktivitetsfag, praksisperioder, kommunikasjonsseminar, verksted i fordypning, seminar om vold og seksuelle overgrep og prosjektundervisning. I programplanen for barnevern finner du detaljer om de enkelte emnene. Det kreves 80 prosent tilstedeværelse for ikke å miste eksamensretten i de enkelte emnene.

Studiet består derfor både av samfunnsfag, juss, psykologiske og pedagogiske emner, i tillegg til sosialpedagogisk teori og praksis.

Sosialpedagogikk inneholder obligatoriske aktivitetsfag i musikk, forming og drama. Valgfag som for eksempel musikk, klatring, foto og billedanalyse bidrar til å lære studentene å bruke kreative innfallsvinkler og ulike aktiviteter i arbeidet.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

44.30 (primær)
51.20 (ordinær)

Studieplasser

130

Søknadskode (SO)

215070

Lignende utdanninger