Nøkkelinformasjon

Fotofagskolen
Fotofagskolen

Lærested

Studiested

Trondheim

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

238000

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-KFO0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20394-2

Om studiet

Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning  gir 120 studiepoeng, generell studiekompetanse og graden "høyere fagskolegrad" En komplett utdanning i Kunstfotografi.

Fokus på tekniske workshops, utvidet kunnskap om alternative teknikker, nye medier, film, iscenesatt foto og dokumentar. I høysetet sitter målet om å utvikle det personlige uttrykket. Studentene får innsikt i de verktøyene som er til rådighet, slik at de kan velge de som er mest hensiktsmessig for deres prosjekt.

Studentene får prøve seg i forskjellige genre for å finne nye innfallsvinkler til det som interesserer dem. I løpet av skoletiden skal de finne noen prosjekter de brenner for, og som de kan fortsette å utvikle etter de er ferdige hos oss.

Studiet gir studentene ferdigheter, kunnskaper og kompetanse til å etablere seg i egen kunstnerisk praksis, eller i et arbeidsliv med krav om kunstnerisk, fotografisk og kreativ kompetanse. Studiet er Lånekassestøttet og godkjent av NOKUT (Kunnskapsdepartementets organ for kvalitetssikring).

Søk studieplass fra 1. februar hos Samordna Opptak

Undervisningsopplegg

Kunstfotografistudiet legger vekt på at du som student skal oppnå selvstendighet, kreativitet, fotokunstfaglig forståelse og et eget kunstnerisk uttrykk.

Utdanningen er praktisk og kreativ, og vektlegger ideutvikling og prosess, med tilrettelegging for hver students individuelle behov. Det settes høye krav til egenproduksjon og evne til å utvikle egne konsepter/prosjekter. Som student i kunstfotografi tilegner du deg ferdigheter og kompetanse til å etablere deg i egen praksis, i et arbeidsliv eller gi søknadskompetanse til annen høyere utdanning, hvor kompetanse i kreative prosesser er etterspurt. 

Studiet skal også gi et tilbud til kunstnere eller fotografer som har behov for utvidet kompetanse i utøvelse av faget.

Opptakskrav

Vurderingsgrunnlag

For å søke utdanning på Norsk Fotofagskole må du ha bestått generell eller spesiell studiekompetanse eller ha realkompetanse*  Søknaden sendes inn hos Samordna Opptak.

(*Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse)

Opptaksinformasjon

Alle søkere må levere portfolio som dokumentasjon på faglig nivå. Portfolioen skal inneholde minst 10 bilder. Du kan velge deg et eller flere tema. Etter vurdering av formelle opptakskrav og portfolio må søkere som er vurdert som kvalifiserte møte til samtale før endelig opptak.  

Karrieremuligheter

Fotograf (Selvstendig næringsdrivende), kunstner, dokumentarfotograf  film og tv, fotoassistent, fotojournalist, Inhouse fotograf (reklamebyrå, fotostudio, boligfoto), filmfotograf.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere Fagskolegrad / 120 studiepoeng

Tilleggsinformasjon

Studiet legger vekt på at du som student skal oppnå selvstendighet, kreativitet, fotokunstfaglig forståelse og et eget kunstnerisk uttrykk.

Alle utdanninger innen