Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Lærested

Studiested

Norsk Fotofagskole Trondheim

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Kostnader

230000

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Ønsker du å jobbe som fotograf eller å bruke fotografiet som kunstnerisk uttrykksform er dette studiet for deg.

Et 2 årig studium vil gi deg en solid base som fotograf enten du vil jobbe kommersielt eller kunstnerisk. Semester 1 og 2 vil gi deg som student det du trenger av grunnlag innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy. Gjennom forelesninger, oppgaver og øvinger vil du tilegne deg kunnskap om kjente fotografiske sjangre som vil være med å forme din personlige fotografiske stil. I semester 3 og 4 spisses ditt personlige uttrykk ut fra egne preferanser. Studentenes identiteter vil komme tydeligere frem, slik at det blir lettere å skille seg ut i mengden og tilføre bransjen noen unikt. Som student ved fotografi tilegner du deg ferdigheter og kompetanse til å etablere deg i et fotografisk marked. Du vil tilegne deg god sjangerforståelse innen reklame, lifestyle, dokumentar, portrett og kunst, som gir deg et godt etableringsgrunnlag innen den ønskede bransjen.

Løpende opptak før 15.april.

Undervisningsopplegg

Studiet er praktisk rettet og basert på at studenten skal lære gjennom fotografiske øvinger. Gjennom veiledning får studenten hjelp til å utvikle sin personlige stil og fotografiske identitet.

Semester 1 og 2 er designet for å gi studentene et solid grunnlag innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy. I løpet av det første året gir studiet Fotografi studentene en oversikt over og erfaring med de mest essensielle fotografiske sjangrene som portrett, reklame, dokumentar, mote, redakjsonelt foto og kunst. I semester 3 og 4 vil studenten få muligheten til å velge sjangerretning basert på sine mål, estetiske referanser, interesse og personlige utrykk.

Se studieplanen.

Alle utdanninger innen