Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

11. september

Om studiet

Jobber du med kjemisk prosessindustri uten fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Faginnhold – Kjemiprosessfaget

Helse, miljø og sikkerhet

• Å beskytte seg selv og andre mot skader, unngå helsemessige belastninger i form av slitasje og sykdom.

Prosessteknologi

  • Trygg drift av prosessanlegg og tilhørende produksjonsprosesser, råvarer, maskiner og prosedyrer.
  • Optimalisere arbeid ved bruk av datastyrte styringsverktøy og å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi.
  • Planlegge og vurdere arbeid.
  • Samarbeid med andre fagmiljøer.

Produksjon og dokumentasjon

  • Framstille produkter basert på standardiserte kjemiske reaksjoner i industriell skala.
  • Kvalitetssikre, følge instrukser og prosedyrer.
  • Dokumentere arbeidet.

Samhandling

  • Samarbeid med kolleger og andre faggrupper om å drifte prosessanlegg og å optimalisere produksjonen.
  • Etisk bevissthet og kritisk tenkning gjennom refleksjon og dialog.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Studiets oppbygging

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Undervisningsopplegg

Kurset bir gjennomført på Zoom med undervisning og oppgaveløsning. Emnene for opplæringen vil være:

 

Grunnleggende fysikk,

SI- systemet. Trykk, temperatur, mengde, volum. Energiformer.

Prosessbeskrivelse av egen prosess, med blokkskjema.

Grunnleggende reguleringsteknikk.

Reguleringskretsen, avvik, tidsforsinkelse og prosessavvik

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Grunnleggende kjemi, periodisk system Hovedgrupper og perioder, felles kjennetegn og egenskaper.

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Blokkskjema, prosesskjema, teknisk flytskjema,

Identifikasjon av prosessutstyr.  Symboler, Tegneregler

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Energiformer og energioverføring, hva påvirker energioverganger.

Typer varmevekslere. Energioverføring, Vanndamp

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Grunnleggende måleteknikk Trykk, mengde, masse. d/p celle,

Roterende utstyr. Pumper og kompressorer.

Sensorer, måleutstyr, enhetssignaler og digital kommunikasjon

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

HMS, Kvalitet, lover og forskrifter.

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Heldagsprøve med veiledning,

Regulatorer, forriglinger,

forholdsregulering, framoverkobling og tilbakekobling

HMS, kvalitet, Miljø og utslipp. Det grønne skiftet.

Kaskadereguleringer. PID- regulatorer. digital signaloverføring, databusser.

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Energibalanse og massebalanse i en prosess.

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Prosessapparater og utstyr. Symboler

Repetisjon

Gruppearbeid: Tidligere gitte eksamensoppgaver

Eksamenstrening, tidligere gitte eksamensoppgaver.
Heldagsprøve med veiledning
Prøveeksamen, uten veiledning, med hjelpemidler som på eksamen.
Gjennomgang av eksamensoppgave med løsningsforslag.
Klargjøring før eksamen, avslutning
Forberedelse til fag og svenneprøve

 

Opptakskrav

Allsidig praksis i faget.

Norsk språknivå på B1 nivå

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist 8 september

Læringsutbytte

Deltaker skal være rustet til å kunne gjennomføre tverrfaglig eksamen  VG3 o kjemiprosessfaget

Karrieremuligheter

Arbeid som operatør innen kjemiprosessfaget 

Kvalifikasjon/tittel

Fagbrev som kjemiprosessoperatør