Nøkkelinformasjon

Om studiet

Ledertrening gjennom praksis og veiledning.

Stipendiatene har tidligere gått på Toten Folkehøgskole, eller en annen folkehøgskole. Stipendiatene er viktige personer i miljøet på Toten. Stipendiatene regnes som elever, men er under opplæring som ledere og vil derfor få ledertrening gjennom praksis og veiledning.

Oppgavene til en stipendiat er tredelt: 1) Å hjelpe til i undervisningen, både på linje og i moduler 2) Å arbeide i miljøet på skolen, både ved å arrangere miljøaktiviteter, og ved å være til stede for enkeltpersoner og grupper. 3) Å arbeide med praktiske oppgaver på kjøkken, kontor, bygninger, etc. Stipendiatene følger lærernes arbeidsår. Som en del av opplæringen, møter de noen ganger i lærerråd og i personalmøter. Stipendiatene vil få regelmessig gruppeveiledning. 

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.