Nøkkelinformasjon

Om studiet

Linja for deg som vil bli utrustet som verdensborger i møte med mennesker og natur. Meningsfull reise til Øst-Afrika. Tett møte med tidsvitner etter folkemordet - tett samarbeid med lokale prosjekter.

Dette er noe av hva skoleåret vil inneholde:

  • Læringsreise til Rwanda og Uganda
  • Frivillig arbeid i Rwanda
  • Offlineuke: Hyttetur uten mobil, data og klokke.
  • Spor av Afrika på Sørlandet
  • Bærekraftig livsstil
  • DIY såper, lepomade, handlenett etc.
  • Psykologi
  • Teambuilding
  • Konflikthåndtering

I møte med deg selv og verden

Som en verdensborger kan du bety en forskjell. Når du møter verden er ditt beste redskap deg selv, derfor må du tørre å møte deg selv først. Vi jobber med klassemiljøet, og ønsker å gjøre deg tryggere på deg selv, og utfordre dine komfortsoner. På den måten blir du bedre rustet til å møte de utfordringene som finnes i verden. Dine valg og din livsstil påvirker omverden. Vi vil gi deg redskaper til å leve et mer bærekraftig liv.

I møte med Afrika

I Rwanda og Uganda lærer du mer enn du kan gjøre i et klasserom. Vi møter tidsvitner fra begge sider av folkemordet i 1994, og hører deres historier fra folkemordet, og forsoningen i etterkant. Vi jobber som frivillige tilknyttet lokale organisasjoner i møte med takknemlige mennesker. Vi opplever safari og regnskog. Men også på Sørlandet skal vi finne spor av Afrika!

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.