Nøkkelinformasjon

Om studiet

En unik mulighet - Vil du bli med å sette ditt preg på miljøet på vår helt nye skole (2019)? Som stipendiat ved Evje FHS har du mulighet til å bidra positivt i skolens videre utvikling!

 • Som stipendiat (STIP) får du mye ansvar for det sosiale og relasjonelle blant elevene; det handler om å se og inkludere de som ikke klarer det på egenhånd. Elevene trenger åpne, trygge og omsorgsfulle stipendiater som kan vise de veien gjennom året på folkehøgskole.
 • Du får mulighet til å bidra i markedsføring av din linje. Du vil få opplæring i foto, video, redigering, tekstskriving og publiseringsverktøy i sosiale medier. Siden vi er en nyetablert skole er dette utrolig viktig for at vi skal bli synlig for flere søkere året etter. 
 • Du får muligheten til å bidra i valgfag og være lærerassistent på linjeaktiviteter. Den beste måten å lære noe, er å lære det bort til andre. Med denne erfaringen blir du bedre på formidling og til å lære deg nye ting. Et nyttig verktøy i alle jobber! 
 • Ledertrening vil være et gjennomgangsfag for «stippene» hele året.

Du skal få:

 • Delta på linjeaktiviteter
 • Ledertrening 
 • Arrangere sosiale aktiviteter 
 • Se og inkludere elever
 • Være lærerassistent
 • Veiledning av linjelærer

Ønskede egenskaper:

 • Sosialt overskudd 
 • Punktlig 
 • Omsorgsfull 
 • Åpen

Annet:

 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Må kunne fremvise politiattest 

Har du noen spørsmål? Kontakt oss på post@evjefhs.no! 

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.