Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Emnet er ment å en innsikt og forståelse i robotisering. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for roboter. Du vil lære mer om robotteknologi, programmering og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon. Emnet gir 5 studiepoeng.

Opptakskrav

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.