Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

2000,- pr studieår

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Positiv atferdsstøtte (PAS) fokuserer på å styrke og fremme ønskelig atferd hos enkeltpersoner, spesielt de med utfordringer knyttet til atferd. Målet med studiet er å forbedre livskvaliteten til enkeltindivider ved å skape et støttende og inkluderende miljø.

Gjennom denne utdanningen vil vi utforme og implementere kunnskap, ulike metoder, strategier og tiltak som mål om å øke studentens evne til å oppnå og kunne gi/utvikle positive, tilpassede ferdigheter og tilgang på positive muligheter og positiv atferdsstøtte. Der også fokuset ikke bare skal være for personer med psykisk utviklingshemming, men også forståelse av atferd som utfordrer blant barn og ungdom generelt i samfunnet, skole og barnehage, institusjoner og boliger.

Utdanningen tar også sikte på å gi studentene kunnskap om og forståelse for at arbeidet med å forebygge utfordrende atferd må være et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, barnehage, skole, fastlege, arbeidsplass, institusjoner, dagaktivitetstilbud, boliger og andre aktører.

Brukerperspektivet og tjenestemottakerens aktive deltakelse i egen mestring, livssituasjon og livskvalitet et grunnleggende premiss for gode helse og omsorgstjenester. I møte med brukere og tjenestemottakere kan tjenesteutøvere møte atferd som utfordrer både faglige og personlige grenser.

Vi ønsker å se på hvordan studentens autoritet kan bli utfordret og hva som skjer med studentens makt og rolle i ulike situasjoner der autoriteten utfordres på ulike måter. Vi ønsker gjennom en slik utdanning å lage rom hvor barn og unge (voksne) blir sett og hørt og er autonome og legitime, samt opplever en tilhørighet gjennom positiv atferdsstøtte.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Portør
  • Ambulansearbeider 
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Annen relevant utdanning knyttet til fagretning 
  • Realkompetanse (opptak på grunnlag av realkompetanse er beskrevet i Forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2. Opptak, studentskipnad, skolepenger, studierett og progresjon).

Alle utdanninger innen