Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Kristiansund

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0012

Antall studieplasser

24

Søknadskode (SO)

20723-11

Om studiet

Vil du arbeide med psykisk helse og rus? Denne studieretningen er en fordypning innen psykisk helse- og rusarbeid for deg som vil ta videreutdanning på høyere yrkesfaglig nivå. Passer både for deg som er nyutdannet eller har arbeidet i helsesektoren i flere år. 

I løpet av studiet får du:  

 • kunnskap om psykiske lidelser, ruslidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles. 
 • innsikt i sentrale lover og forskrifter som påvirker rettighetene og pliktene til pasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere i helse- og omsorgsfeltet.
 • forståelse for psykiske lidelser og ruslidelser i et samfunnsperspektiv.
 • forståelse for betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid i rehabiliteringen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser. 
 • kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser er organisert.  
 • kunnskap om etiske teorier og kommunikasjonsverktøy i arbeidet med pasienter/brukere.  
 • grunnlaget for å kontinuerlig oppdatere din kunnskap innen psykisk helse- og rusarbeid slik at du kan ivareta brukeres individuelle behov.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:  

 • fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller autorisasjon
 • søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av relevant realkompetanse. Det kreves da at søker har minst fem års relevant praksis, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i vg1 (grunnkurs) og vg2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).  
 • søkere som ikke er ferdig med læretiden og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve (betinget opptak). 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Attester

Politiattest