Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Ålesund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0006

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

20723-4

Om studiet

Vil du være med å bygge morgendagens kraft- og kommunikasjonsnett? Da er studieretningen Elkraft noe for deg.  Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov. Videre gir studieretningen et godt fundament for å forstå de forholdene som må vurderes av faglige ansvarlige. 

Opptakskrav

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

Relevante fag- og svennebrev kan være, men er ikke begrenset til: Automatikkmekanikerfaget, automatiseringsfaget, elektrikerfaget, elektroreparatørfaget, energimontørfaget, tavlemontørfaget, telekommunikasjonsfaget, montørfaget, verktøymakerfaget og viklerfaget.   

Søkere uten fag-/svennebrev kan søke opptak på bakgrunn av relevant praksis, opptak gjøres av skolen. Om opptak gjøres på grunnlag av realkompetanse, vil skolen gjøre en realkompetansevurdering. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å planlegge, prosjektere og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innen elkraftsystemer. Du kan gjøre rede for dine faglige valg i planlegging, prosjektering og verifisering av elektroniske anlegg ved hjelp av lov- og forskriftskrav, elektrotekniske beregninger, relevante instrumenter og programvare. Du kan også gjøre rede for dine faglige valg i andre faglige aktiviteter. Studiet gir deg kompetansen til å kartlegge en situasjon og identifisere problemstillinger innenfor elkraftsystemer, og behov for iverksetting av tiltak.  

Studieretningen kvalifiserer deg til lederstilling innen fagområdet  Etter tre års relevant praksis etter studiet kan du gå opp til installatørprøve som gjør at du kan ha det faglige ansvaret knyttet til elektriske arbeid etterkravene som stilles i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav. Studieretningen tilfredsstiller også NKOM sine krav ifølge Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften). 

Denne utdanningen er tilpasset Interkontrollforskriftens prinsipper, ny teknologi og fremtidens marked.  

Alle utdanninger innen