Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Ålesund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BYG0005

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

20723-1

Om studiet

Vil du arbeide med større byggeprosjekter og ha lederansvar? Da er studieretningen byggfag noe for deg.

Studieretningen gir deg dypere opplæring og kunnskap om byggteknikker, materialer, begreper og mer som gjør deg i stand til å kunne prosjektere bygg i tiltaksklasse 1. Du utvikler kunnskap og kompetanse om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse og bransjenormer som lar deg lede byggeprosjekter inntil tiltaksklasse 2. Studieretningen gir deg nødvendig kompetanse til å vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav i bransjen. Du vil få den nødvendige kunnskapen om bransjen, byggeprosjekt og fagkunnskap. 

 

Opptakskrav

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet byggfag. 
  • realkompetanse
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å prosjektere og lede større og mindre byggeprosjekter etter kunders behov. Du kan gjøre rede for valg av konstruksjoner og materialer, for beregning og valg av løsninger som oppfyller byggetekniske krav. Studieretningen gjør også at du kan bidra til ledelse og drift av en så effektiv, økonomisk og sikker byggeprosess som mulig, og bli i stand til å utarbeide og behandle byggesøknader i henhold til plan- og bygningsloven. Du kan kartlegge og analysere diverse aspekter i en byggingsprosess eller situasjon, som for eksempel en tilstandsanalyse på et bygg

Alle utdanninger innen