Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Liker du å holde orden og arbeide med tall? Da kan dette være studiet for deg.

Enhver virksomhet har behov for å holde orden i eget regnskap og egen økonomi. Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser.

Det overordnede målet for utdanningen er å utdanne praktisk orienterte medarbeidere som kan delta i arbeid med økonomisk planlegging og oppfølging, samt stå for og gjennomføre regnskapsrutiner i en bedrift eller offentlig institusjon.

Du utvikler nøyaktighet og pålitelighet. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.

Hva lærer du?

Denne utdanningen er praktisk orientert med blant annet opplæring i et IT-basert regnskapssystem.

Når du har lært ett regnskapssystem, er det enkelt å bruke andre systemer. Du vil i løpet av studietiden tilegne deg teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.

I tillegg vil vi fokusere på:

 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Praktisk regnskapsføring
 • Årsoppgjør
 • Analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet.

Du vil også lære å bruke regneark samt et av markedets ledende regnskapssystemer – Visma Mamut.

Etter endt utdanning vil du:

 • Ha forståelse for etiske prinsipper knyttet til korrekt regnskapsførsel og konfidensialitet i regnskapsarbeidet.
 • Ha utviklet nøyaktighet og pålitelighet i eget arbeid med regnskap.
 • Kunne bistå kolleger, bedriftseiere, eksterne forbindelser og myndigheter ved utføring av regnskapsarbeid og håndtering av regnskapsrapporter og informasjon.
 • Kunne bygge relasjoner med regnskapsmedarbeidere og andre kolleger, samt virksomhetens kunder, andre eksterne forbindelser og myndigheter.
 • Kunne utvikle og levere rapporter og presentasjoner knyttet til regnskapet.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • teknisk veiledning ved behov.
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttet med en 14 dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen regnskap og økonomi, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.

Mange av våre tidligere studenter jobber nå i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapsmedarbeider

Alle utdanninger innen