Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dette er studiet for deg som ønsker en spennende og variert jobb innen lønn og personal.

Dette er en utdanning som åpner for mange jobbmuligheter, en sosial arbeidshverdag og varierte arbeidsoppgaver.

Som lønnsmedarbeider vil du jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene. 

Utdanningen  fokuserer på den lønnstekniske og personalpolitiske delen av kontakten mellom ansatte og bedrift, og gir deg ferdigheter til å utføre lønnsrelaterte oppgaver.

Samtidig vil du få verdifull kunnskap innen personaladministrasjon og personalutvikling, noe som er med på å gjøre deg til en ettertraktet kandidat på arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

Med denne utdanningen får du en spesialisering innen lønnsteknisk og personalpolitisk kontakt mellom ansatt og bedrift. Dette betyr at du lærer ferdigheter hvor du utfører lønnsrelaterte oppgaver, samtidig som du jobber med personaladministrasjon og personalutvikling.

Utdanningen består av to hovedemner:

 • Personalfag og organisasjonsteori, som lærer deg hvordan personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte.
 • Lønn, som omhandler alt det som skal til for å kunne arbeide som lønnsmedarbeider, gjennom blant annet hvordan utføre korrekt beregning, registrering, avstemming og lønnsutbebetaling og lønnstrekk. Studentene lærer å bruke lønnssystemet Visma Mamut og Huldt & Lillevik.

Etter endt utdanning vil du:

 • Ha forståelse for betydningen av god personalforvaltning og korrekt beregning og fortrolig håndtering av lønnsdata og personalforhold.
 • Ha utviklet en etisk grunnholdning i sitt forhold til kolleger og ved håndtering av lønns- og personaldata.
 • Kunne utføre sitt arbeid med lønn og personalforvaltning i samsvar med pålegg, avtaler og tidsplaner.
 • Kunne bygge relasjoner med kolleger, tillitsvalgte og virksomhetens ledelse og kunne delta i et faglig eksternt nettverk.
 • Kunne utvikle arbeidsmetoder i eget arbeid som bidrar til å rekruttere gode medarbeidere, forvalte personalpolitikken, utvikle et godt arbeidsmiljø og et godt forhold til tillitsvalgte.

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttes med en 14 dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Kompetansen du tilegner deg gjennom utdanningen åpner for mange jobbmuligheter. Som lønnsmedarbeider med gode kunnskaper innen lønn og personalhåndtering vil du være en ettertraktet kandidat på arbeidsmarkedet, og du vil kunne ta på deg HR-relaterte oppgaver så vel som å drive med lønn.

Dette kan by på sosiale arbeidsdager med mange varierte arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjon/tittel

Lønnsmedarbeider