Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på teknologisk assistanse som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenesten.

Undervisningsopplegg

Studiet er delt inn i 6 emner

 1. Innføring i velferdsteknologi
 2. teknologi og sikkerhet
 3. personsentrert velferdsteknologi
 4. organisasjon og samhandling
 5. valgfag
  • Fra sensor til velferdstekologi
  • Fra plan til drift
 6. Prosjekt

Opptakskrav

Fagskoleutdanning i Tverrfaglig velferdsteknologi (TVT) er høyere yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Alle utdanninger innen