Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner. Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i ONF og SiA.

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-25

Om studiet

Studiet gir kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser og gir økt kompetanse innen forebyggende og helsefremmende arbeid, aktiv omsorg og miljøarbeid relevant for psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Undervisningsopplegg

I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning.

Det legges vekt på skape et godt læringsmiljø for studentene.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid- og rusarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Aktivitør

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Det kreves politiattest, mer informasjon om dette blir gitt ved studiestart.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

 • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
 • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
 • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
 • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere

Attester

Politiattest