Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Sunndal

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

15.0

Semester

1

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Den faglige rammen for tilbudet er kompetansebehovene som oppstår på grunn av det grønne skiftet med økt fokus på bærekraft, og den pågående omstillingen til Industri 4.0 (Industriell Digitalisering) som omfatter innføring av ny teknologi. Dette fører til endring av industriprosesser som gir endret arbeidsinnhold og ansvarsområde for de ansatte. I tillegg utvides bærekraftperspektivet til å omfatte alle deler av bedriftenes virksomhet, noe som er særdeles kritisk i den energikrevende prosessindustrien.

Målgruppe: 

Målgruppen består av operatører og andre som driver eller har arbeidsoppgaver knyttet til produksjonen i prosessindustrien. Gruppen består av fagarbeidere, mellomledere og andre som har behov utvidet kompetanse/ansvar og for å drive forbedringsarbeid i prosessindustrien. 

Om tilbudet

Modulen tar utgangspunkt i konkrete problemstillinger og behov direkte knyttet til produksjonsprosessene i deltakerbedriftene. Det faglige innholdet knyttes til disse problemstillingene, og både oppgaver underveis og avsluttende oppgave vil være prosessbaserte innleveringer som skal bidra til økt forståelse og forbedring av casene de jobber med.  

Ny teknologi og nye anvendelser stiller andre krav til kompetanse og samhandlingsformer på alle nivåer i organisasjonene. Solid yrkesfaglig kompetanse og erfaring vil bli viktig i fremtidens arbeidsliv. Fagskolene vil bidra med å tilby etter- og videreutdanning på sitt nivå og deltar i mange sammenhenger med de tre partene i arbeidslivet for å sikre at tilbudene som tilbys er i henhold til arbeidslivets behov i dag, og i fremtiden. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studieløpet er sammensatt av to moduler. Prosessindustri og bærekraft er en modul på 10 studiepoeng. Rett etter modulen er gjennomført, har studenten 5 studiepoeng på kursmodul med valgbar innretning. Begge modulene har avsluttende vurdering.