Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Kongsberg

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut

Antall semester

8

Opptakskrav

F-INF-PRO0001

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-49

Om studiet

Dette studiet er rettet mot programmering og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer med forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger som sentrale emner. Du lærer objektorientert programmering og blir i stand til å bygge opp, vedlikeholde og videreutvikle avanserte datasystemer.

I løpet av studiet lærer du å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Studenten gis kunnskap om drift av forretningskritiske datasystemer, fjerndrifting og informasjonssikkerhet. Både generelle prinsipper, teknologi og verktøy og den organisatoriske siden ved informasjonssikkerhet inngår i studiet.

Undervisningsopplegg

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Studiet består av tretten emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Lokalt valgte emner 
 5. Kjemi og miljø
 6. Tegning og dokumentasjon 
 7. Grunnlagsemne IKT 
 8. Grunnlagsemne elektro 
 9. Lokale fordypningsemner m/faglig ledelse 
 10. Lokalt valgt ledelsesemne 
 11. E-handel og databaser m/faglig  ledelse 
 12. Operativsystemer m/ faglig  ledelse
 13. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Relevant treårig yrkesfaglig opplæring, eller 
c)Søkere som ikke fyller kravet a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, eller
d) Generell studiekompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer deg til mellomlederstillinger innen planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av dataanlegg og datanettverk. I tillegg åpner studiet for nye muligheter innen både salg/markedsføring av datautstyr og undervisning.

Alle utdanninger innen