Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Bjørkelangen
Fredrikstad
Rud

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Rud, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0002

Studiested

Rud

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1631-57

Fredrikstad, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0002

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-70

Bjørkelangen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0002

Studiested

Bjørkelangen

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

1631-86

Om studiet

Brukere av omsorgstjenester skal klare seg mest mulig selv, det gjelder også utviklingshemmede. Studiet er utviklet for å møte et økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger.

Studieplanen bygger på nasjonal plan i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og er utarbeidet i samarbeid med faglig ansvarlige i Bærum kommune, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo Akershus og faglærere i Helse- og oppvekstfag i Akershus fylkeskommune. Omsorgsplanen 2015 påpeker blant annet behovet for økt kompetanse for å sikre høy kompetanse og stabil bemanning i helse- og omsorgssektoren. Planen legger også økt vekt på aktiv omsorg som gir brukerne mulighet for å leve et meningsfylt liv

Undervisningsopplegg

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger av tre dager pr. semester. De ukene det ikke er samlinger er det nettundervisning en fast dag i uken. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg inneholder studiet emne praksis som skal gjennomføres på relevant praksisplass. Praksis kan gjennomføres som ordinær praksis, hvor Fagskolen i Viken fremskaffer praksisplass eller som praksis på egen arbeidsplass dersom arbeidsoppgavene er relevante for videreutdannelsen.

Studiet har et omfang av 60 studiepoeng og består av understående emner
1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2.    Utviklingshemming
3.    Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
4.    Organisering, system og ledelse
5.    Praksis (10 uker høst andre studieår)
6.    Fordypningsarbeid/ hovedprosjekt

Samlinger:
Fredrikstad: Studiet er lagt opp med 6 samlinger a 3 dager ved studiested
Bjørkelangen: Studiet er lagt opp med 4 samlinger à 3 dager ved studiestedet.
Rud: Studiet er lagt opp med 5 samlinger à 3 dager ved studiestedet. 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Dette studiet krever politiattest. Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Slik søker du politiattest ››

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Opptaksinformasjon

 

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming  og gjør deg kvalifisert til arbeid innen miljøarbeidertjenesten, samlokaliserte boliger/omsorgsboliger, institusjoner og andre spesialisthelsetjenester.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen