Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Kongsberg

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-BIL0001

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-37

Om studiet

Uten bilen stopper Norge, uansett energikilde. Bilindustrien er inne i en kraftig utvikling, kravene til teknisk standard og vedlikehold øker, og det samme gjør bilbransjens etterspørsel etter kompetanse. Med dette nettstudiet kan du bli administrativ leder eller verkstedsleder.

Høyere krav til teknisk standard på kjøretøyene våre betyr mer arbeid for bilverkstedene og større behov for mer kvalifisert personell og ledelse. Bilfag, elektrofag, planlegging, ledelse, logistikk og verksteddrift står sentralt i studiet. I tillegg får du kunnskaper innen økonomi og markedsføring. Bilteknikk gir deg både generell kompetanse i bilfag og en generell teknisk utdanning som verkstedbransjen trenger. Offentlige etater, som f.eks Biltilsynet, har også behov for teknisk personell, og du kan også bli lærer i yrkesfag på videregående skole.

Undervisningsopplegg

Studiet består av tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng: Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Lokalt valgte emner  
5. Kjemi og miljø 
6., Prosjekt og kvalitetsstyring  
7. Lokal tilpasning ledelsesemne  
8. Grunnlagsemne 
9. Verksteddrift og logistikk m/faglig ledelse
10. Bilteknikk m/faglig ledelse
11. Lokal tilpasning/fordypning
12. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanningen i bilteknikk gir deg opplæring i bilfag, elektro og verkstedsdrift i tillegg til kompetanse i generell teknisk utdanning, for å ivareta bransjens behov for ledere og medarbeidere på alle plan.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som leder og medarbeider på alle plan innenfor bransjen og som teknisk personell innen kontroll og utdanning i det offentlige.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere fagskolegrad i henhold til § 6-5

Alle utdanninger innen