Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. desember

Oppstartsdato

Vår

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Fagskolen i Viken samarbeider med Fagskolen i Vestland, Fagskolen i Rogaland, Fagskolen i Nordland og Fagskolen i Innlandet om å etablerte Norges første fagskolestudium for batteriindustrien med oppstart januar 2023. Vi har nå åpnet for lokalt opptak, med søknadsfrist 1. desember 2022.

Store deler av arbeidslivet har behov for økt kompetanse innen batteriteknologi, og batteriindustri sees som en unik industrimulighet for Norge. Per i dag finnes det få utdanningstilbud rettet mot batteriindustri i Norge, og dette tilbudet er det første på fagskolenivå. Dette er derfor en unik mulighet for deg som ønsker å posisjonere deg og din kompetanse inn mot det som kan bli Norges neste industrieventyr. 

Studieløpet gjennomføres nettbasert med fysiske samlinger. De fysiske samlingene vil være lokalisert ulike steder i Norge, og det vil derfor påløpe kostnader for reise og opphold. 

Undervisningsopplegg

Studieløpet har et omfang på 60 studiepoeng og 2 års varighet. Det består av seks emner av ulikt omfang. For pilotgjennomføring er det 60 studieplasser som fordeles på to klasser. 

Studiet organiseres på følgende måte: 

 • 1-årig utdanning fordelt over 2 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

 • Studiet innebærer 1 fysisk samling per modul. Merk at samlingene vil bli gjennomført ved ulike relevante lokasjoner i Norge, og det må påregnes kostnader  for reise og opphold til disse samlingene. 
 • I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Studiet består av 6 moduler;

 • Emne 1 :   Batteriindustri og bærekraft
 • Emne 2 :   Elektrokjemi og materialteknikk for batterier
 • Emne 3:    Fleksibel digitalisert batteriproduksjon
 • Emne 4:    Logistikk og sporbarhet i produksjonen
 • Emne 5:    SMART vedlikehold
 • Emne 6:    Industriell Intelligens

Merk at modulene ikke nødvendigvis gjennomføres i rekkefølgen over. 

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse

Opptaksinformasjon

Studiet søkes på gjennom lokale opptak og du må legge ved relevant dokumentasjon på fagbrev eller realkompetanse. Søknadsfrist 1. desember 2022. Svar på søknad sendes etter søknadsfristen har gått ut. 

 • Nettbasert med samlinger 
 • Varighet 2 år
 • 60 studiepoeng

Karrieremuligheter

Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studenten vil etter gjennomført studie være rustet til arbeidsoppgaver i batteriindustrien og øvrige bransjer hvor kompetanse om batterifag og batteriproduksjon er sentralt.