Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Haugesund
Stavanger
Lyngdal
Kristiansand

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studentavgift på 800,- og materiell

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

 

Du får god kunnskap om offentlig og privat saksbehandling, IKT og økonomi. Ledelse, personalledelse, rekruttering og HMS er sentrale tema i utdanningen sammen med markedsføring, merkevarebygging og presentasjonsteknikk.

 

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år mens du er i jobb.


Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"

Utdanningen passer for 

Fagskolen passer for fagarbeidere innen kontor-, salg- og service og de som jobber innenfor et relevant arbeid.

Eksamen 

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

 

Opptakskrav

For opptak til fagskolen Kontor-, salg- og serviceledelse, kreves det fullført videregående opplæring fra studieretning service og samferdsel med fagbrev, tilsvarende læreplaner fra studieretning for salg- og service (R94) eller generell studiekompetanse.

 

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Faginnhold 

Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv – 14 uker

1a. Studieteknikk

1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

1d. Etikk

1e. Et utvidet servicebegrep

1f. Privat og offentlig sektor:

  • Offentlig forvaltning og private virksomheter
  • Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet
  • Lov- og avtaleverket

Emne 2: Kontor, IKT og økonomi – 19 uker

2a. Saksbehandling

2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling

2c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer

2d. Økonomi

- Grunnleggende regnskap

- Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning

- Innkjøp og lagerhold

- Skatter og avgifter

 

Emne 3: Markedsføring og salg – 16 uker

3a. Målsetting og strategiarbeid

3b. Bruker- og forbrukeratferd

3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus

3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser

3e. Omdømme- og merkevarebygging

3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk

3g. Salg og tjenesteyting, inkl. bedriftsbesøk

 

Emne 4: Ledelse og personal – 19 uker

4a. Ledelse

4b. Personalforvaltning

4c. Helse, miljø og sikkerhet

4d. Rekruttering og kompetanse

 

Emne 5: Fordypning – 8 uker

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

Alle utdanninger innen