Elkraft, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Elektro.

Varighet

4 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i elkraft gir deg opplæring om produksjon, overføring, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av elektriske installasjoner og maskiner, styringsteknikk, overvåkning, energikilder og –bærere og fordeling til forbruk av elektrisk energi.

Fordypningen gir deg den nødvendige teoretiske kompetanse i forhold til de krav som stilles i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som leder og faglig ansvarlig i ulike arbeidssituasjoner.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Offentlige fagskoler som tilbyr Elkraft, nettbasert

Lignende utdanninger