Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

639800

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Fiber-kurset består av 5 kursmoduler samt en kompetansetest. Ved gjennomføring av alle modulene vil eleven ha en god grunnutdanning innen fiberoptikk. En modul tas i digitalt klasserom med lærer via Teams, og de øvrige 4 modulene tas som nettbaserte moduler etter den tidsplan som eleven ønsker. Slutt-test fra Kabel Norge gjennomføres også digitalt via en nett-modul.

Grunnleggende fiberoptikk for distribusjon av Bredbånd er et nettstudium bestående av fire moduler, samt en kveld med klasseromsundervisning via nett og avsluttende kompetansetest fra Kabel Norge. Estimert total gjennomføringstid på ca. 25 timer. Du bruker den tiden du trenger, og enkelte deltakere vil kanskje gjennomføre kursene vesentlig raskere. «Klasserom» og avsluttende kompetanse-test vil komme ca. to mnd. etter påbegynt studie.

Kvalifikasjon/tittel

Fiberteknikker, fibermontør