Regnskapsmedarbeider favoritt ikon

Fagskole
Liker du å holde orden og arbeide med tall? Da kan dette være studiet for deg. Enhver virksomhet har behov for å holde orden i eget regnskap og egen økonomi. Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser. Det overordnede målet for utdanningen er å utdanne praktisk orienterte medarbeidere som kan delta i arbeid med økonomisk planlegging og oppfølging, samt stå for og gjennomføre regnskapsrutiner i en bedrift eller offentlig institusjon. Du utvikler nøyaktighet og pålitelighet. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer. Utdanningstilbudet er praktisk orientert med blant annet opplæring i et IT-basert regnskapssystem.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

39 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Gjennom utdanningen får du kunnskap og ferdigheter til å forstå grunnleggende regnskapsprinsipper, slik at du kan utføre oppgaver som praktisk regnskapsføring, årsoppgjør, regnskap og analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet. Du vil også lære å bruke regneark samt et av markedets ledende regnskapssystemer – Visma Mamut. 

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Opptakskrav

Opptakskrav er fullført og bestått videregående skole.

Mangler du dette, er det mulig å søke på bakgrunn av din arbeidserfaring. Dette kalles realkompetanseSnakk med oss så kan vi vurdere om dette gjelder deg.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen regnskap og økonomi, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapsmedarbeider