Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

12. januar 2023.

Om studiet

Barn med nedsatt funksjonsevne har unike personlighetstrekk, evner og interesser og skal møtes først og fremst som barn. Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i masterutdanningen i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom. Vi arbeider med perspektiver på tidlig innsats i det enkelte barns liv og i et generelt perspektiv rundt avdekking av vansker i utvikling, lek og læring. Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i denne masterutdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Master

Alle utdanninger innen