Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

12. januar 2023.

Om studiet

(studiet har ikke opptak høst 2023.) Målet med studiet er å dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Studiet gir kunnskap om barns utvikling og behov med særlig vekt på samspillsprosesser, lek og kultur. Studentene skal utvikle kunnskap, forståelse, innlevelse og handlingskompetanse i arbeidet med de yngste barna, og om samarbeidet med foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet