Nøkkelinformasjon

DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.
DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.

Lærested

Nivå

Enkeltfag

Semester

1

Kostnader

0 - vi har fått fullfinansierte plasser høst 2021 for arbeidsledige og permitterte. Inngår du i den kategorien er det gratis.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Kontor- og administrasjonsfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat. består av de tre nettkursene: Kontorservice, IKT-tjenester og Økonomi. Studiet har fri oppstart og fri progresjon. Høsten 2021 har vi fått støtte av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til noen fullfinansierte studieplasser. Disse fullfinansierte plassene har fortløpende søknadsfrist frem til 30.09.20.21 og fortløpende oppstartsdato fra 01.09.2021.

Kontorservice

Kurset omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Det omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av kurset.

IKT-tjenester

Kurset omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Det omfatter også veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.

Økonomi

Kurset omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår også i kurset

Studiets oppbygging

Bidrag til den skriftlige fagprøven. Bygget opp via lærerplan fra udir.no 

Strukturert oppbygning, med oppgaver og mulighet for innleveringer via Itslearning. 

 

Undervisningsopplegg

Nettbasert kurs, du tar det i ditt tempo, ut i fra tilgangen du har på kurset. Ukentlig veiledning fra nettlærer. God trening i å skrive eksamensoppgaver. Undervisningsvideo, PP til hele pensum, innleveringsoppgaver og tilbakemeldinger på alt av innleveringsoppgaver. Du får god og grundig opplæring i hvordan skrive eksamensoppgaver.  Kurset forbereder deg til den skriftlige teorieksamen - praksiskandidat kontor-administrasjonsfaget. 

Sjekk ut www.dinkompetanse.no

Opptakskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men deltakeren må ha 3–5 års erfaring fra yrket og være tilknyttet kontor-administrasjonsnæringen. 

Undervisning og kommunikasjon foregår på norsk. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 eller høyere, som betyr å kunne delta i samtaler på norsk. Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis. 

Kurset retter seg mot voksne som har arbeidserfaring fra bransjen, og som ønsker å ta fagbrev.