Fakta

Lærested:

Informasjon oppdatert

19. desember 2022.

Om studiet

Kursene er gratis, via tilskudd fra HKDIR-bransjeprogrammet. Kurset kan tas ved siden av jobb. Kurset er nettbasert og velger ditt tempo innenfor perioden du har tilgang til kursene. Du styrer selv progresjonen innenfor tiden du har tilgang til kurset og jobber fra egen pc. Veiledning fra nettlærer. Du får veiledning på alt av innleveringsoppgaver og god veiledning i hvordan skrive eksamensoppgaver. Ved å sende oss kvittering på oppmelding til eksamen, får du dekt dette av oss. Oppmelding til eksamen må være innenfor perioden hvor gratis fagbrev kurs gjelder. Kurset forbereder deg til den teoretiske eksamen for praksiskandidater. Du bør ha 2-3 års erfaring fra gartneryrket. Må være over 23 år. Det er kun 1 skriftlig eksamen. Vi følger offentlig lærerplan.

Du får tilgang til e-læringsportal, itslearning hvor du får informasjon om kurset, innleveringsoppgaver og tidligere eksamensoppgaver. Veiledning av nettlærer gjennom hele kursperioden. Gjennomfør i ditt eget tempo. 

Innholdet i kurset er:

Formering, vekst og utvikling hos planter

Kjerneelementet formering, vekst og utvikling hos planter handler om produksjon og bruk av planter og om forvaltning og bruk av ulike ressurser i en gartnerbedrift. Det handler også om forståelse av jord, biologiske prosesser, plantenes behov og plantehelse, og produksjon og bruk av planter til mat, medisin og gastronomi. Bruk av planter til å skape uterom og sanseopplevelser inngår også i kjerneelementet.

 

Praktisk yrkesutøvelse

Kjerneelementet praktisk yrkesutøvelse handler om praktisk håndlag og ulike arbeidsoppgaver knyttet til drift av gartnerproduksjoner. Kjerneelementet handler også om å bruke teknologi og digitale ressurser i forbindelse med planlegging, drift og rapportering, og å bruk og vedlikeholde teknisk utstyr. Det innebærer nye teknologiske løsninger, og det å optimalisere energi- og ressursbruk. Videre handler kjerneelementet om å se teknologi og praktisk hverdag i sammenheng.

Bærekraftig forvaltning av gartnerens ressurser

Kjerneelementet bærekraftig forvaltning av gartnerens ressurser handler om forvaltning av ressurser med hensyn til natur, miljø og klima, og optimalisering av bedriften med tanke på økonomi og arbeidsinnsats. Kjerneelementet handler også om økonomiske rammevilkår, verdikjeden for mat og planter og organisasjoner knyttet til næringen, som er relevant for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere i en gartnerbedrift. Videre handler kjerneelementet om konvensjonelle og økologiske driftsformer og om sammenhengen mellom biologiske prosesser, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Det handler om mulighetene som ligger i gartnerbedriften med tanke på innovasjon og entreprenørskap, og om kunnskap om omsetning og salg av produkter og tjenester knyttet til gartnervirksomheten.

Sikkerhet og kvalitet

Kjerneelementet sikkerhet og kvalitet handler om helse, miljø og sikkerhet og om den kvalitetssikringen som er grunnleggende for å ivareta egen og andres sikkerhet og helse. Kjerneelementet handler også om krav til internkontroll og økonomistyring. Videre handler kjerneelementet om plantehelse, om kvalitet på produkter og tjenester og om lover og regler for import og omsetning av gartnerprodukter. Sikkerhet og kvalitet handler også om avfallshåndtering, resirkulering og sirkulærøkonomi

 

Bærekraftig utvikling

I vg3 gartnerfaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å være bevisst på hvordan profesjonell mat- og planteproduksjon påvirker natur, miljø, klima og helse. Det handler også om hvordan gartnerfaget bidrar til bærekraftig verdiskaping i samfunnet, og gartnerfagets ansvar for å forvalte ressursgrunnlaget for kommende generasjoner og i tråd med gjeldende lover og regler.