Nøkkelinformasjon

DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.
DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

1

Kostnader

9900

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

rives du med å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber eller kommunale etater, men ingen formell utdannelse? Da er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider det rette valget for deg! Studiet passer godt for deg som har 4-5 års arbeidspraksis innenfor fagfeltet.

Barne- og ungdomsarbeider er for deg som vil ta fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Studiet består av de tre fagene: Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. 

Oppstart august-2022

Undervisning 1 kveld per uke - digital undervisning.

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettstudiet for deg. Du kan oppnå fagbrev dersom du fyller følgende kriteria:

  • opparbeider minst fem års praksis
  • tar den skriftlige praksiskandidateksamen
  • går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent

Studiets oppbygging

Studiet består av tre kurs:

Yrkesutøvelse skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en barne- og ungdomsarbeider skal utøve yrket som rollemodell, igangsetter av aktiviteter, konfliktløser og planlegger.

Helsefremmende arbeid skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider.

Kommunikasjon og samhandling skal gi kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen.

Undervisningsopplegg

digital undervisning

veiledning på oppgaveinnleveringer

gruppediskusjoner

Opptakskrav

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettstudiet for deg