Fakta

Sted:
Campus Trondheim
Campus Bergen
Campus Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Handelshøyskolen BI

.

Om studiet

Drømmer du om å skape noe nytt og bidra til utvikling og positiv endring? Dette studiet gjør deg i stand til å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan du skal bruke dem.

På tvers av bransjer og karrierer finner vi ett fellestrekk blant dyktige ledere og medarbeidere et entreprenørielt tankesett. Og i en verden som endrer seg stadig raskere, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på, og skape bærekraftig utvikling og innovasjon.

Derfor vil en bachelor i entreprenørskap gi deg verdifull innsikt og kompetanse som er attraktivt for alle bransjer og sektorer. Gjennom studiene vil du eksempelvis lære deg å løse komplekse, reelle samfunnsutfordringer, utvikle bærekraftige forretningsmodeller, etablere egen bedrift og bidra som konsulent for eksisterende selskaper. Det vil gi deg den tryggheten og selvtilliten du trenger for å bli en god entreprenør og leder. 

Studiets oppbygging

Muligheter I studietiden 

Som student på Entreprenørskap får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut dine spennende muligheter:

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg?

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

Videre studier

Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i Entreprenørskap kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:

  • Entrepreneurship and Innovation
  • Strategic Marketing Management
  • Leadership and Organisational Psychology


I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Det er også mulig å gå videre til en master ved anerkjente universiteter og høyskoler både I Norge og utlandet.

Karrieremuligheter

Gjennom dette studiet vil du bli i stand til å starte og utvikle din egen virksomhet, men du vil også ha mange andre spennende karrieremuligheter innenfor etablerte virksomheter, på tvers av bransjer og sektorer. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med:

  • Egen startup
  • Andres startup
  • Innovasjon og entreprenørskap i store selskaper
  • Veileder og støttespiller for andre gründere

Eksempeler på hva tidligere studenter ved studiet nå arbeider som:

  • Logistikkansvarlig
  • Co-Founder & CMO


Finn ut mer om hva du kan bli med en bachelorgrad i Creative Industries Management ved å besøke vår nettside Hva kan jeg bli

Alle utdanninger innen