Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Campus Oslo
Campus Bergen
Campus Stavanger
Campus Trondheim

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Eiendom går aldri av moten, og bransjen ser alltid fremover. Lyst til å bidra med å forme morgendagens byutvikling? Har du interesse for eiendom, markedsføring, jus og økonomi og synes det er spennende å kombinere teoretiske prinsipper med praktiske ferdigheter? Da kan bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi være noe for deg!

Å være i eiendomsbransjen kan handle om å jobbe med mennesker på et individuelt plan, men det kan også handle om å jobbe med store samfunnsstrukturer. Det er en bransje som holder seg aktuell og som speiler måten vi lever på.

Den økonomiske, sosiale og globale utviklingen påvirker eiendomsbransjens muligheter og utfordringer. Bærekraftighet, innovasjon i finansieringsmodeller og stadig høyere kompetansebehov, er eksempler på noen av dagens trender.

Denne bacheloren er en allsidig utdanning hvor du kan bruke kompetansen din innenfor det du synes er mest spennende. I tillegg til eiendomsfagene vil du også få en solid faglig plattform innen økonomi og jus.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg?

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

Muligheter i studietiden

Som student på bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi har du mulighet til å jobbe som medhjelper på et eiendomskontor. I tillegg har du også mulighet til å velge et valgkurs i det andre året.

Medhjelper

Du kan jobbe som medhjelper for et eiendomsmeglerkontor fra første dag på studiet. Da vil du hjelpe til med visninger, på kontoret, og andre oppgaver. Etter medhjelpereksamen i første semester kan du jobbe som medhjelper også resten av studiet.

Videre studier

Flere velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Du kan velge:

Hvis du tar metode som valgkurs kvalifiserer du også til masterdelen av siviløkonomstudiet. I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Karrieremuligheter

Det er faktisk lovpålagt å ha høyere utdanning i eiendomsmegling for å kunne kalle seg eiendomsmegler. I tillegg må man ha to år med praktisk erfaring.

Med en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi fra BI oppfyller du disse formelle utdanningskravene, og har mulighet til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig for å få den relevante erfaringen.

BI er den klart største tilbyder av eiendomsmeglerutdanning i Norge, og har hatt dette studiet siden 1991.

I tillegg vil du også være kvalifisert for mange andre jobber.

Du kan jobbe med:

  • Eiendomsmegling. Med en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi kan du jobbe som eiendomsmeglerfullmektig.
  • De som har en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi fra BI jobber også innen eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, bank og offentlig forvaltning.

Alle utdanninger innen