Nøkkelinformasjon

beautyoghelseakademiet.no
beautyoghelseakademiet.no

Studiested

Oslo

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

3

Kostnader

113500

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Om studiet

Behovet for fagutdannede fotterapeuter er enormt. Dette er det optimale studiet for deg som ønsker å bli fotterapeut. Her studerer du fotterapi og ortopediteknikk  samlingsbasert 3. semestre over 1,5 år.

Studiets oppbygging

Vi har oppstart både høst og vår. Rullerende opptak.

Neste studiestart:
VÅR 24 – Oppstart 29. januar 2024 – 20.juni 2025

Studieprogresjon: 1,5 år med 3. semestre:

1.semester: 29. januar – 14.juni 2024 stedsbasert undervisning på skolen en gang i måneden, mandag – fredag kl. 9-16. Teori vil være obligatorisk som egenstudier mellom samlingene.

2.semester: 12. august – 13. desember 2024 stedsbasert undervisning på skolen en gang i måneden, mandag – fredag kl. 9-16. Teori vil være obligatorisk som egenstudier mellom samlingene.

3.semester: 13.januar 2025 – 20.juni 2025 stedsbasert undervisning på skolen en gang i måneden, mandag – fredag kl. 9-16. Teori vil være obligatorisk som egenstudier mellom samlingene.

Utplassering/hospitering i klinikk utenom skolen 70 timer samt prosjekt og eksamensforberedende oppgaver.

Kvalifikasjon/tittel

Fotterapeut