Fakta

Sted:
Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

24. 200,- pr år.

Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

16. januar 2024.

Om studiet

2-årig masterutdanning i utøvende musikk. Heltidsstudium over to år som tilsammen gir 120 studiepoeng.

Mastergradsstudiet bygger på Norges musikkhøgskoles (NMH) studieplan, men det meste av undervisningen foregår ved Barratt Due musikkinstitutt. Det gjelder undervisning i hovedinstrument, utøvende prosjekter, interpretasjoner og kammermusikk.

Noe av gruppeundervisningen finner sted ved NMH, men masterstudentene er integrert i de øvrige aktivitetene og i studentmiljøet ved instituttet. Det legges stor vekt på utvikling av kreativitet og formidlingsevne samt faglig selvstendighet og refleksjonsevne i masterprogrammet.

Barratt Due musikkinstitutt tilbyr studieretningen soloinstrument/kammermusikk.

Studiets oppbygging

Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre masterarbeid, et selvstendig arbeid med fordypning i et selvvalgt tema eller repertoarområde. Masterarbeidet skal bygge på en prosjektbeskrivelse som studenten utvikler i løpet av første studieår.

Barratt Due musikkinstitutt tilbyr studieretningen soloinstrument/kammermusikk.

 

Undervisningsopplegg

Programmet er bygd opp slik at studenten i løpet av programmet opparbeider seg en samling av materiale som de kan sette sammen i en portefølje. Opptak av fremføringer, repertoaroversikt, beskrivelse av og refleksjoner rundt valgt spesialisering og egen musikerrolle, promoteringsmateriale (eks. CV, biografi, bilder, flyers), etc. vil inngå i dette materialet.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg utføres det opptaksprøver i musikkteori.
Søkerens nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende en fireårig bachelorutdanning i utøving.

Opptaksinformasjon

Søknadsfristen er 15. desember for opptak påfølgende år.

For å lese mer om hvordan du søker, vennligst trykk her

Læringsutbytte

Her kan du lese mer om hva som forventes av deg som student ved Høyskolen Barratt Due.

https://www.barrattdue.no/hoyere-utdanning/studieforskrift/

 

Videre studier

Dersom du ønsker å utvide din kompetanse i musikkpedagogisk retning, tilbyr Barratt Due musikkinstitutt videreutdanningene PPU: Instrumental- og vokallærerutdanningen og Musikkdidaktikk 0-8 år.

Karrieremuligheter

Studiet danner grunnlag for en karriere som profesjonell musiker. Med toårig masterstudium i utøvende musikk er du rustet til å møte fremtidens krav til profesjonelle utøvere og til å bli en sentral bidragsyter i kulturlivet.