Fakta

Sted:
Norsk barnebokinstitutt Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 15. mai

Informasjon oppdatert

13. februar 2024.

Om studiet

Masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt.

Studentene får fordype seg i egne prosjekter samtidig som de eksperimenterer med både sjanger og plattform. De leser og drøfter hverandres prosjekter underveis i skriveprosessen, de utforsker ulike og nye måter å formidle litteratur på til barn og unge, og de reflekterer rundt og dokumenterer arbeidet.

Studentene får tett oppfølging og veiledning fra våre undervisere. Masterstudentene ved Norsk barnebokinstitutt vil få spisskompetanse i å skrive og formidle litteratur for barn og unge, og vi ønsker at kandidatene bidrar til faglig utvikling på barne- og ungdomslitteraturfeltet. For å oppnå dette bør studentgruppen bestå av et mangfold av stemmer. Vi ønsker oss søkere med mange ulike erfaringer.

Neste søknadsfrist er 15. mai 2024.

Opptakskrav

Studiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller likeverdig utdanning (180 studiepoeng), hvorav minst 80 studiepoeng skal være avlagt innenfor mastergradens fagområde (for eksempel skrivekunst, film, dramaturgi, barne- og ungdomslitteratur, nordisk litteratur, fremmedspråkslitteratur, allmenn litteraturvitenskap, formidling, skuespillerfag). Andre dokumenterte kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller godkjennes som likeverdig med inntil 80 studiepoeng. Det kan for eksempel være erfaring med barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling til barn og unge.

Alle utdanninger innen