Nøkkelinformasjon

Bane NOR Jernbaneskole logo
Bane NOR Jernbaneskole logo

Studiested

Oslo

Nivå

Annen utdanning

Studietempo

Heltid

Om studiet

Med utdanning og erfaring som togekspeditør kan du videreutdanne deg til togleder. Etter ca. ett års opplæringstid med bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en fjernstyringssentral.

En togleder jobber med å overvåke og styre togtrafikken, og sørge for at togene går i rute. Det er toglederen som gir ordre om innstilling av tog, og som tillater at det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger. Dersom det skjer et uhell eller en ulykke skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det er fare for slike hendelser. Toglederen har ansvaret for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

Studiets oppbygging

Grunnpplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene som står for praksis under opplæringsperioden.

Undervisningsopplegg

Grunnopplæringens opplæringsløp består av to moduler som tilsammen tilsvarer 4-5 mnd.

Grunnopplæringen gir en felles opplæring for alle landets togledere i operativ ruteplanlegging og betjening av fjernstyringsanlegg.

Opptakskrav

Ledige toglederaspirantstillinger utlyses internt Bane NOR, og alle med bestått togekspeditøropplæring er kvalifiserte søkere.

Disse kravene er de samme som for togekspeditørutdanningen

  • bestått treårig videregående skole
  • gode datakunnskaper
  • plettfri vandel
  • gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
  • det er en fordel med gode engelskkunnskaper
  • god helse, syn og hørsel

Aspiranter må i tillegg oppfylle helsekravene og bestå en arbeidspsykologisk test.

Opptaksinformasjon

Ledige toglederaspirantstillinger utlyses internt i Bane NOR, og alle med bestått togekspeditøropplæring er kvalifiserte søkere. Har du spørsmål om søkeprosessen og tilsetting ta kontakt med Bane NOR SF.