Nøkkelinformasjon

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

Gratis, se info på kursets nettside

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

21. mai

Oppstartsdato

4. juni

Om studiet

Bestillerkompetanse er et kurstilbud for deg som er ansvarlig for anskaffelse av digitale tjenester, eller som jobber innenfor Informasjonssikkerhet og IKT- bransjen.
Om du er bestiller, leverandør eller kunde, vil du få nødvendig og ny relevant kompetanse for å fatte riktige beslutninger, øke bevisstheten blant ansatte, eller redusere risiko.

Kurset gir en kort og enkel innføring, og kan kombineres med jobb. Det er tilpasset ansatte i små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor.

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om deltaker har kjennskap til bestillerkompetanse, og kurset er gratis for deltaker.

Innholdet i kurset er i tråd med Nasjonal strategi for digital sikkerhet og anbefalinger gitt av blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Kurset inneholder også informasjon om nytt lovverk som trer i kraft i 2024 (NIS2).
NTNU CCIS og samarbeidspartnere i bransjen har vært med å utvikle kurstilbudet for å sikre en grundig og relevant opplæring.

Studiets oppbygging

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom med lærer tilstede i sanntid.

Du deltar i undervisningen fra din egen PC.

Vi benytter læringsplattformen Acampus, der undervisere/veiledere kan dele undervisningsmateriell og fagrelatert innhold.

Kurset retter seg mot ansatte som er ansvarlig for anskaffelse av digitale tjenester i privat og offentlig sektor innenfor informasjonssikkerhet og IKT;

 • de som benytter seg av digitale tjenester fra IKT-tjenesten, eller jobber i bransjen

 • ansatte i kommuner, tjenestesektoren og industrien

 • arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Undervisningsopplegg

 • Bestillerkompetanse i virksomheten, lovverk, ord og begreper.

 • Oversikt og kontroll av livsløpets fire hovedfaser.

 • Faktisk risiko, risikobildet og risikovurdering

 • Hvordan lovverket og risikovurderinger har invirkning på beslutninger som tas.

 • Kravspesifikasjon og verifikasjon av disse, samt bærekraft.

 • NIS-direktivene: NIS 1 og NIS 2. Regelverksendringer.

Opptakskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om deltaker har kjennskap til bestillerkompetanse.

Læringsutbytte

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Vite virkningen en god bestillerkompetanse kan gi virksomheten.

 • Ha grunnleggende kjennskap til gjeldende lovverk, ord og begreper.

 • Ha kjennskap til livsløpets fire hovedfaser og medfølgende behov og krav.

 • Beskrive og identifisere forhold som kan påvirke risikoen og kunne gjennomføre risikovurdering.

 • Vite hvordan man utarbeider kravspesifikasjoner og kunne forklare sikkerhetskrav.

 • Ha kjennskap til klima- og miljøkrav.

 • Ha kjennskap til NIS2-direktivet.